• darkblurbg

Welkom op onze website met informatie over MijnKind.online een programma van Ivido. Ivido is een veilige persoonlijke gezondheids omgeving (PGO) die je inzicht geeft in jouw gezondheidsgegevens en toegang of ondersteuning van jouw persoonlijke netwerk van samenwerkende (zorg)professionals.

1. Identiteit

Het programma MijnKind.Online is ontwikkeld door zorgverleners. MijnKind.Online is het resultaat van een intensieve een samenwerking van drie partijen:

  • IVIDO – het zorgbrede PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Naast het Geboortezorg-programma MijnKind.online biedt IVIDO programma’s voor de sectoren chronische pijn, GGZ etc. 
  • Koen Deurloo – gynaecoloog. Representeert gebruikers in de Geboortezorg
  • En Stichting STBN – een projectorganisatie die zich richt op innovatie, samenwerking en bedrijfsvoering in de geboortezorg

De eigenaar van de persoonlijke gezondheidsomgeving www.ivido.nl is Ivido B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Delft, aan de Annastraat 4 (verder:“Ivido”). Ivido is bereikbaar via admin@ivido.nl

2. Toestemming
Deze voorwaarden zien op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor MijnKind.online verantwoordelijk is. Dit betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen van gebruikers van het publiek toegankelijke deel van deze website en van de gegevens van geregistreerde gebruikers voor zover die nodig zijn om een account aan te maken. MijnKind.online is echter niet verantwoordelijk voor verwerking van persoonlijke informatie die door gebruikers na registratie in de besloten omgeving wordt ingevoerd. Die informatie wordt door MijnKind.online volgens de gebruiksvoorwaarden bewerkt (gecodeerd, opgeslagen en eventueel na autorisatie aan derden doorgegeven) maar hiervoor zijn gebruikers zelf verantwoordelijk.
Door gebruik te maken van de website en/of het aanmaken van een persoonlijk MijnKind.online account geeft u ondubbelzinnig toestemming aan MijnKind.online voor het registreren en verwerken van uw persoonsgegevens conform de in het Privacy- en Cookiebeleid van MijnKind.online genoemde doeleinden.

3. Gebruik van gegevens en van informatie ten behoeve van registratie
Bij het bezoeken van deze website wordt het IP adres van gebruikers vastgelegd en het tijdstip van het bezoek. MijnKind.online gebruikt deze gegevens om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site en om eventueel misbruik zoals spamming te bestrijden.
Voor het gebruiken van de beschermde omgeving van MijnKind.online is registratie via de website verplicht. Gebruikers zijn verplicht om hun voor- en achternaam op te geven en hun e-mailadres, alsmede gegevens die noodzakelijk zijn voor de declaratie of facturatie van een behandeling door zorgverleners. Het e-mailadres wordt specifiek gebruikt om aan de gebruiker een persoonlijke link toe te sturen waarmee het account kan worden geactiveerd. Ook kunnen de gegevens van geregistreerde gebruikers door MijnKind.online worden gebruikt om de gebruiksvoorwaarden te handhaven. MijnKind.online probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarom gebruiken om u te attenderen op toekomstige ontwikkelingen of toepassingen die voor u mogelijk interessant zijn. De niet openbare persoonsgegevens worden door MijnKind.online zonder uw voorafgaande autorisatie niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging
Voor de registratie van gebruikers door MijnKind.online gebruikt MijnKind.online een beveiligd protocol. De aldus verkregen registratiegegevens worden door MijnKind.online opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet aan internet is verbonden.
MijnKind.online voldoet naar ons oordeel aan de AVG normen en wettelijke eisen. Onder andere worden IP adressen en alle gegevens die via een login code toegankelijk zijn versleuteld door middel van TLS verbinding, het netwerk is beschermd tegen ongeautoriseerde bezoekers, de informatie op onze harde schijven wordt versleuteld en gebruik van de MijnKind.online omgeving is alleen toegestaan na de aanvaarding van onze Gebruiksvoorwaarden, waarin onder meer is opgenomen dat persoonsgegevens door ons enkel na uw expliciete autorisatie aan derden ter beschikking worden gesteld. Gebruikers worden door ons van een eventueel misbruik op de hoogte gesteld waarbij wij via logging bijhouden wie welke informatie heeft gebruikt. Wij maken dagelijks backups van ons systeem en de daarin ingevoerde gegevens.

5. Rechten gebruikers
Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering of verbetering van zijn persoonsgegevens waarvoor MijnKind.online of waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Voor persoonsgegevens die in de beschermde omgeving zijn ingevoerd en waarvoor een derde verantwoordelijk is dient echter een verzoek om verbetering of verwijdering bij die derde te worden gedaan.
Om aan een verwijder- of correctieverzoek gevolg te kunnen geven is het noodzakelijk dat de gebruiker de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. MijnKind.online neemt contact op met het e-mailadres dat bij registratie is opgegeven. Het e-mailadres voor verwijder- en correctieverzoeken is: info@mijnkind.online.

6. Cookies
De website kan kleine tekstbestanden op uw computer opslaan. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden heten “cookies”. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn web statistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals bijvoorbeeld een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving.

Als u een pagina van www.mijnkind.online bekijkt, krijgt u de vraag of u cookies accepteert of niet. Bedoeld worden dan niet-noodzakelijke cookies.
Cookies zoals MijnKind.online die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy. U kunt cookies helemaal uitsluiten via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website www.waarschuwingsdienst.nl. Als u deze cookies niet accepteert, kan de website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.

7. Bewaartermijn
IP gegevens van bezoekers bewaren wij gedurende zes (6) maanden na het betreffende bezoek. Gegevens van geregistreerde gebruikers blijven bewaard tot zeven (7) jaar na het einde van hun account. Voor een eventuele uitsluiting van de website geldt een termijn van een (1) jaar, gebaseerd op het IP adres of de IP adressen van een deelnemer die de gebruiks¬regels heeft overtreden. Na het verstrijken van twaalf (12) maanden wordt het IP adres of worden de IP adressen verwijderd uit de blokkadelijst.

8. Privacy vragen
Vragen over het privacy beleid van de website kunnen per post aan MijnKind.online worden gesteld, t.a.v. de directie of per e-mail via info@mijnkind.online

9. Auteursrechten
De auteursrechten op deze voorwaarden komen toe aan MijnKind.online. Deze mogen niet zonder onze toestemming bewerkt worden.