• darkblurbg
  Naadloos samenwerken in de geboortezorg.
  De basis voor samenwerking in de geboortezorg.

MijnKind.online ondersteunt zorgverleners in de geboortezorg bij het integraal zorg bieden aan zwangeren en jonge moeders. Met de online programma’s van MijnKind.online werken de zorgverleners rondom de cliënt digitaal samen. Met onder meer de gezamenlijke intake-vragenlijst, het geboortezorgplan, en vragenlijsten als Mind2Care, Ichom en Connect2Grow.

Werken met MijnKind.online voorkomt dubbele handelingen en ‘overtypen’. Dat betekent tijdwinst. Door digitaal te organiseren wat kan, komt er meer ruimte voor de zorgverlener om de cliënt fysiek te zien en te begeleiden.

Neem contact met ons op


Hoe het werkt

Voor iedereen die de cliënt begeleidt is de belangrijkste informatie zichtbaar. Inclusief de programma’s die gezamenlijk gebruikt worden door de zorgverleners en zwangeren. Met één klik worden programma’s beschikbaar gesteld aan de cliënt: de intake vragenlijst, vragenlijsten in het kader van waardengedreven zorg en kwetsbaarheid, het Geboortezorg-plan, e-learning en e-health programma’s en de op de cliënt toegesneden informatie gekoppeld aan haar zorgbehoefte.

MijnKind.online maakt het in de praktijk mogelijk om rond de cliënt ook echt digitaal samen te werken; van ‘gegevens zien’ naar slim digitaal samenwerken rond de cliënt binnen het VSV: real time dezelfde cliënt-gegevens zien, en samen afspreken en regelen wat de cliënt wordt aangeboden qua programma’s en informatie.


Wat is het perspectief

Eind 2024 is de opdracht van BabyConnect vervuld, en zijn de bronsystemen met cliëntgegevens digitaal aangesloten. Alle zorgverleners die met hun registratie-systeem op de Viewer van Hinq zijn aangesloten kunnen zonder aparte inlog naadloos uitwisselen en samenwerken. Zorgverleners blijven werken in het eigen systeem, en zijn met één klik in de MijnKind.online VSV-omgeving.

MijnKind.online bepaalt niet zelf wat er verder wordt ontwikkeld. Wij kiezen voor de co-creatie: samen met zorgverleners, VSV’s, zorgverzekeraars en onderzoekers maken we keuzes, en ontwikkelen we nieuwe programma’s die werken.

MijnKind.online ontwikkelt in samenspraak met VSV’s een regionaal dashboard. De combinatie van cliëntgegevens, vragenlijsten en uitkomstmetingen wordt benut voor kwaliteitsverbetering, verbeteren van de organisatie van de regionale geboortezorg en capaciteits-monitoring.

Meer voorbeelden:

 • Een dashboard voor de zorgverlener dat per cliënt dossiers, viewer en relevante programma’s integreert
 • Geboortezorgplan en Intakeformulier worden direct ingevuld in MKO en zijn direct te raadplegen
 • Implementatie GIZ-methodiek in gehele keten
 • Counselingsmodules, e-health, thuismonitoring en online-kraamzorg
 • Ondersteuning specifieke zorgprocessen. Voorbeeld: een slimme tool - inmiddels met regio’s uitgewerkt – voor medische echo’s, gericht op besparing van tijd. Voor planning, uitwisseling van data en beelden met cliënt, verwijzer en ziekenhuis; terugkoppeling verwijzers en regionaal inzage in en uploaden van geaggregeerde data.

Wat werkt er al

Een aantal diensten van MijnKind.online zijn reeds ontwikkeld, en in gebruik bij diverse VSV’s.

 • Mind2Care
  • voor screening op psychische klachten, psychosicoale problemen en middelengebruik. Met daaraan gekoppeld gericht advies aan kwetsbare zwangeren
  • voor meer informatie zie mind2care.nl
 • ICHOM
  • voor inzicht voor zwangeren bij keuzes. en bespreken van uitkomsten van de zwangerschap. De uitkomsten zijn tevens ondersteunend bij het continu verbeteren van de geboortezorg. 
  • Voor meer informatie zie ICHOM
 • Het gezamenlijk intakeformulier
  • De cliënt vult eenmaal het formulier in, alle zorgverleners maken er gebruik van. Dit voorkomt fouten en dubbel werk.
 • Connect2Grow
  • Gericht op het versterken van de ouder-kindrelatie vanaf de zwangerschap.
  • Voor meer informatie zie connect2grow.info
 • Informatievoorziening aan de cliënt
  • Gevalideerde informatie die per VSV selectief aangeboden kan worden aan alle zwangeren door alle zorgverleners.

Technische informatie

Zodra regio’s aangesloten zijn op de Viewer van Hinq zijn de programma’s van MijnKind.online met 1 klik aan te roepen zonder aparte inlog; ‘Single Sign On’ (SSO).

Met MijnKind.online zijn alle functionaliteiten van het ZNO-programma van Hinq beschikbaar

MijnKind.online werkt volledig conform de standaarden van het Babyconnect afsprakenstelsel en MedMij. Conform NEN7510, NEN7512 en NEN7513 normenkader voor veilige informatie-uitwisseling

MijnKind.online voldoet aan de toetsingscriteria van de nationale visie en strategie van VWS en van de zorgverzekeraars (ZN) voor passende en hybride netwerkzorg.

Ontwikkeling en regionale implementatie van MKO-programma’s sluiten naadloos aan op de ambities en subsidie-voorwaarden van WEGIZ en IZA.


Wie zijn wij

MijnKind.online is een Sociale Onderneming met als missie hybride netwerkzorg in de Geboortezorg mogelijk te maken. Ons doel is niet winst, maar realiseren van onze missie. We zijn transparant over onze missie en strategie naar belanghebbenden. We besteden financiële middelen op verantwoorde wijze, waarbij herinvestering en doorontwikkeling prioriteit krijgt.  

MijnKind.online is ‘van’ de geboortezorg. Personen of partijen die onze missie ondersteunen en het faciliteren van hybride netwerkzorg in de Geboortezorg belangrijk vinden, kunnen deelnemen als aandeelhouder via de STAK. De STAK fungeert tevens als Adviesraad voor MijnKind.online.

MijnKind.online is ontwikkeld door en voor zorgverleners, tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen:

 • Stichting STBN; een projectorganisatie gericht op innovatie, samenwerking en bedrijfsvoering in de geboortezorg
 • Valeo Human Innovations; een organisatie die digitale gebruiksprogramma's faciliteert in diverse zorgsectoren
 • Koen Deurloo, gynaecoloog; vertegenwoordigt de inbreng van gebruikers in de Geboortezorg
 • De Adviesraad, bestaande uit verschillende belanghebbenden in en rondom de geboortezorg