• darkblurbg

Je gegevens binnen MijnKind.online zijn veilig. We voldoen aan alle internationale standaarden om jouw privacy te waarborgen. Jij hebt zelf volledig controle over je eigen gegevens en wie daar toegang toe heeft. Wil je meer weten?  Kijk dan eens op de pagina over Veiligheid en Privacy.