• darkblurbg

Als jouw zorgverleners gebruik maken van MijnKind.online dan zorgen zij ervoor dat de relevante medisch gevalideerde informatie, goede, objectieve voorlichting en je medische gegevens over jouw zwangerschap in Mijnkind.online staat. 

Mijn Dossier
Als cliënt heb je de volledige controle en inzage in je gegevens. Je bepaalt zelf met wie en op welk niveau de gegevens worden gedeeld. Dit dossier is volledig beveiligd en is alleen inzichtelijk voor jou als cliënt en de personen met wie je het deelt. Je zorgverleners kunnen de gegevens uit het dossier dat zij bijhouden (zoals bijvoorbeeld echobeelden, bloeddruk en gewicht) in MijnKind.online zichtbaar maken.

Mijn netwerk
Binnen de omgeving van IVIDO heb je snelle en directe communicatiemogelijkheden met je eigen (zorg)netwerk, zoals (zorg)professionals, familie en mantelzorgers.. Dat kan via de pc met tekstberichten, maar ook middels een e-consult of video-consult. Veilig communiceren en snel even een bestand of foto delen met jouw (zorg)netwerk is heel eenvoudig.

Mijn programma
De gezondheidsinformatie, voorlichting en adviezen worden aangeboden op het moment dat het nuttig en relevant voor je is, aangepast aan je persoonlijke situatie. De informatie die voor jou van belang is, evenals testen en aanvullende afspraken verschijnen automatisch in je persoonlijke zwangerschapskalender. Je zorgverlener kan dit voor jou activeren. Zo kan je goed zien welke consequenties een bepaalde klacht of complicatie in je zwangerschap heeft en wat de beste adviezen zijn.