• darkblurbg

Waarom Mind2Care gebruiken?

Met het Mind2Care screeningsinstrument kan een cliënt zich voor een consult voorbereiden door een vragenlijst in te vullen over hoe het met haar is. Een vragenlijst over psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik, waarvan blijkt dat deze niet altijd besproken worden tijdens de zwangerschapscontroles.

Voor de cliënt fijn, zij kan zich voorbereiden op het gesprek en voor jou als zorgverlener fijn, want je weet al wat er speelt en kunt met haar makkelijker het gesprek aanknopen hierover en samen beslissen welke zorg zij wenst en nodig heeft. Meer weten over wat Mind2Care jouw praktijk, ziekenhuis of VSV te bieden heeft?