• darkblurbg

Geboortezorg waarbij de zwangere centraal staat.

In MijnKind.online kun je werken met de module ICHOM+: Uitkomstgerichte geboortezorg. Met deze module werk je met de gevalideerde vragenlijsten voor de geboortezorg.

Het doel van uitkomstgerichte geboortezorg is dat de behoefte van de individuele zwangere leidend is: zowel in de spreekkamer als in kwaliteit van zorg.

Met uitkomstgerichte geboortezorg kunnen zwangeren beter inzicht verkrijgen in de voor hen relevante uitkomsten, zodat iedere zwangere geïnformeerd kan beslissen. Ook hebben zorgverleners met uitkomstgerichte geboortezorg een gedeeld doel voor kwaliteitsverbetering. Hiervoor is uitkomstinformatie nodig over het hele zorgtraject, die voor zwangeren en voor zorgverleners goed vindbaar is en goed te begrijpen is.
Meer weten over de achtergrond van uitkomstgerichte geboortezorg: https://uitkomstgerichtegeboortezorg.nl/

Hoe werkt de module in MijnKind.online
Een cliënt wordt uitgenodigd om op een aantal vaste momenten gedurende haar zwangerschap en na de bevalling een ICHOM+ vragenlijst in te vullen. Er zijn 5 vragenlijsten (2 gedurende de zwangerschap en 3 na de bevalling) waar een VSV gebruik van kan maken. Wij richten dit met een VSV in.

Vragenlijsten worden automatisch op vaste momenten klaargezet voor de cliënt. Zij vult deze online op onze veilige omgeving MijnKind.online in.

 

 

Wil je meer weten over uitkomstgerichte geboortezorg in MijnKind.online, neem dan contact met ons op!