• darkblurbg
  • darkblurbg

In MijnKind.online kun je werken met de module Mind2Care. Met deze module werk je met de gevalideerde Mind2Care vragenlijst voor de geboortezorg.

Het Mind2Care screen-en-advies instrument is gemaakt om tijdens de zwangerschap zwangeren te screenen op psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik.

Op basis van de gegeven haar antwoorden wordt, als het nodig is, aan u als zorgverlener een advies gegeven over begeleiding of behandeling tijdens de zwangerschap. Deze begeleiding of behandeling is aangepast aan de lokale zorgsituatie. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en geschikt om te gebruiken door voor alle zwangere vrouwen in Nederland.

Ondanks de hoge prevalentie van psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik wordt er niet routinematig naar deze factoren gevraagd in de geboortezorg. Om de perinatale gezondheid te verbeteren is een gestandaardiseerde aanpak nodig voor het opsporen en terugdringen van deze nadelige factoren. Met het Mind2Care screen-en-advies instrument is een dergelijke aanpak mogelijk.

Meer weten over de achtergrond van Mind2Care: https://mind2care.nl/

Al haar gegevens worden veilig en AVGproof behandelt.
De veiligheidseisen voor het werken met medische gegevens worden steeds strenger. Binnen mijnkind.online zijn alle gegevens van de zwangere en de zorgverlener volgens de laatste landelijke MedMij standaarden opgeslagen en verwerkt.

Hoe werkt de Mind2Care module in MijnKind.online
De cliënt wordt uitgenodigd om vroeg in de zwangerschap de Mind2Care vragenlijst in te vullen. Dit is de gevalideerde Mind2Care vragenlijst die direct bij uitnodigen voor haar klaarstaat. Zij vult deze online op onze veilige omgeving MijnKind.online in.

Zodra een cliënt deze heeft ingevuld krijgt ze direct een advies, dat ook beschikbaar is voor haar zorgverlener:

Dat kan haar eigen verloskundigepraktijk zijn en ook het ziekenhuis. Dat hangt ervan af hoe dit binnen het VSV is afgesproken. De cliënt geeft hiervoor toestemming en heeft altijd de controle over wie haar gegevens mag zien.

In de resultaten van de zorgverlener is daarnaast te zien wat belangrijke onderwerpen zijn om tijdens een volgende afspraak te bespreken.

Wil je meer weten over Mind2Care in MijnKind.online, neem dan contact met ons op!