• darkblurbg

Ondersteuning van de ouder-kindrelatie al tijdens de zwangerschap

Een goede start is voor ieder kind van essentieel belang. Tijdens de zwangerschap, rond de geboorte, in de eerste jaren van het leven. De ouder-kindrelatie speelt daarin een grote rol

Al tijdens de zwangerschap bouwen zwangeren en hun partners een band op met hun kind. Dat gaat vaak vanzelf, maar soms zijn er ook twijfels of vragen. Of bevinden zwangeren en hun partners zich in een situatie die het moeilijk maakt om zich te richten op hun (ongeboren) kind.

Over het programma Connect2Grow

Het programma Connect2Grow ondersteunt zwangeren en hun partners, moeders en vaders om een goede relatie met hun (ongeboren) baby op te bouwen.

Het programma bestaat uit een digitale applicatie en een zorgnetwerkstructuur. De digitale applicatie geeft (aanstaande) ouders feedback over de opbouw van hun band met de baby aan de hand van gevalideerde vragenlijsten en geeft informatie en tips over de ouder-kindrelatie.

De digitale applicatie ondersteunt daarnaast de opbouw van een lokale zorgnetwerkstructuur ter ondersteuning van (aanstaande) ouders rondom de ouder-kindrelatie. Zo kun jij als verloskundige, gynaecoloog, GGZ-professional, IMH-specialist, jeugdverpleegkundige of jeugdarts (aanstaande) ouders begeleiden rondom de opbouw van een gezonde ouder-kindrelatie, op een manier die bij hen past en hen versterkt in hun kracht.

 

 

Het programma richt zich op de periode van de zwangerschap tot 1 jaar na de geboorte. Je wordt ondersteund in het lokaal opbouwen van een zorgnetwerkstructuur.

 

Daarbinnen leer je signaleren en triageren van behoefte aan begeleiding rondom de ouder-kindrelatie bij zwangeren en hun partners. Dit wordt gefaciliteerd door een digitale applicatie met de bijbehorende vragenlijsten.

Het programma is ontwikkeld door de afdeling Verloskunde en afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De digitale applicatie is ontwikkeld in samenwerking met MijnKind. Online. Nadat het eerst in de praktijk getest is in Rotterdam, is het nu beschikbaar voor heel Nederland.

Interesse?
Wil je als VSV, JGZ, GGZ, of Coalitie Kansrijke Start met het programma Connect2Grow aan de slag, dan kan je contact met ons opnemen. N.B. Voor VSV’s uit Zuid-West-Nederland geldt dat zij het eerste jaar gratis gebruik kunnen maken van Connect2Grow. Ook vanuit het programma Kansrijke Start zijn er subsidiemogelijkheden.

Neem een kijkje op de website: http://connect2grow.info/ Of neem contact met ons op.