• darkblurbg

MijnKind.online verbindt zorgverlener(s) online met hun cliënten en maakt het mogelijk om multidisciplinair samen te werken, zowel met de client als met jouw (zorg)netwerk. MijnKind.online is een geboortezorgprogramma voor de cliënt, waarbij proactief werken aan vitaliteit en gezondheid centraal staat. Zo wordt online persoonsgerichte zorg mogelijk.

Zorgverleners en cliënten staan digitaal in contact en zijn niet langer afhankelijk van een fysiek consult waarbij tijdsdruk en hectiek de overhand kunnen nemen. Met MijnKind.online zijn zwangeren, de verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende beter geïnformeerd, kunnen zij op een eenvoudige manier medische gegevens en informatie met elkaar delen, voorlichting op maat aanbieden en hun onderlinge contact gemakkelijker en efficiënter regelen doordat berichten veilig uitgewisseld kunnen worden.  In MijnKind.Online zijn alle consulten, contacten met zorgverleners, medische gegevens, diagnostiek en behandelingen automatisch zichtbaar en up-to date.

MijnKind.online is een programma van IVIDO, speciaal ontworpen voor vrouwen die een zwangerschapswens hebben, zwanger zijn of recent zijn bevallen. Én voor hun partners en familie.

Meer tijd voor zorg
MijnKind.online ontzorgt jou als zorgverleners zodat je je goed kan focussen op het belangrijkste aspect van de behandeling: de zorg voor de zwangere en haar ongeboren kind. Zorgverleners zijn minder tijd kwijt aan routine-controles of- vragen. Deze kunnen thuis worden geregistreerd.  Ook ben je geen onnodige tijd kwijt met het zoeken naar gegevens in andere statussen van andere zorgverleners, waarmee je samenwerkt. En raakt er geen kostbare tijd meer verloren aan de zoveelste medicatie, allergie en voorgeschiedenis check of schriftelijke overdrachten. Zo blijft er meer tijd over voor zorg bij een goed geïnformeerde zwangere, die op tijd  op de hoogte is.  

Zwangerschap is een belangrijke fase in het leven van de vrouw en haar kind. Complicaties als diabetes of hypertensie in de zwangerschap kunnen, ook op lange termijn, effect hebben op de gezondheid van beiden.. Met Mijnkind.online is het mogelijk om deze informatie te gebruiken in preventieve adviezen.