• darkblurbg

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) verbindt zorgverlener(s) online met hun cliënten en maakt het mogelijk om multidisciplinair samen te werken, zowel met de client als met jouw (zorg)netwerk. De PGO is een medisch dossier van de cliënt, waarbij proactief werken aan vitaliteit en gezondheid centraal staat. Zo wordt online persoonsgerichte zorg mogelijk.

Zorgverleners en cliënten staan digitaal in contact en zijn niet langer afhankelijk van een fysiek consult waarbij tijdsdruk en hectiek de overhand kunnen nemen. De PGO biedt een centraal dossier die altijd up-to-date en toegankelijk is. Inclusief medicatie, heelkundige ingrepen, aandoeningen, bloedwaardes, lab uitslagen en diverse metingen. Met als belangrijke toegevoegde waarde het eenvoudig en veilig digitaal kunnen uitwisselen van gegevens en berichten.