• darkblurbg

Mijnkind.online is het geboortezorgprogramma van Ivido, de bedenker en bouwer van de PGO. Ivido is ontwikkeld op (inter)nationale standaarden voor het veilig en eenduidig vastleggen en uitwisselen van gegevens. Ivido volgt het Afsprakenstelsel van Medmij, maakt gebruik van IRMA authenticatie en voldoet aan de eisen conform de nieuwe AVG wetgeving en volgt het framework van Babyconnect.
IVIDO voldoet aan alle belangrijke (inter)nationale standaarden die veiligheid van de medische data en de bruikbaarheid van de gegevens waarborgt.

Data portabiliteit
Ivido voldoet aan de eis van dataportabiliteit. Voor de cliënt betekent dat het volgende. Jouw medische data zijn opgeslagen bij de verschillende zorgverleners. Als je bent gekoppeld, dan kan je deze gegevens opvragen. Deze data blijven in principe bij de bron. Als je zelf data toevoegt, dan staan die in Ivido. Van deze zelf toegevoegde data kan je een export maken als je weggaat bij Ivido. Dat noemen we dataportabiliteit.

Privacy by Design
Ivido houdt rekening met dataminimalisatie: wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.