• darkblurbg

Babyconnect

MijnKind.online versterkt en verbreedt de stappen die worden gezet met het programma ‘Babyconnect’.
Babyconnect is een samenwerkingsprogramma, dat ervoor moet gaan zorgen dat de bestaande applicaties of softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren. Dat zal gebeuren via een register, oftewel een tussenstation. Dit register verwijst het softwaresysteem door naar de plek waar de informatie staat en haalt die dan op. Aan deze oplossing wordt al lang in Nederland gewerkt. Babyconnect maakt gebruik van de informatiesystemen die de geboortezorg nu al gebruikt.
Babyconnect zorgt ervoor dat de infrastructuur er is om over medische gegevens te kunnen beschikken. Mijnkind.online zorgt ervoor dat deze gegevens in een omgeving komen te staan zodat zorgverleners er met de client over kunnen beschikken en er meer mee kunnen dan alleen de gegevens inzien.
Het gebruik van MijnKind.online kan zonder het Babyconnect programma worden gestart of kan gelijktijdig of na elkaar worden gestart, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de regio/het VSV. We overleggen deze aanpak graag met jullie.