• darkblurbg

Tijdig signaleren en doorverwijzen!

Gepubliceerd op: 05-06-2023

Handvatten om zwangeren in een kwetsbare situatie vroegtijdig te signaleren en door te verwijzen!

Vroeg signaleren, samen beslissen en handelen zijn belangrijk in de geboortezorg.  

Het VSV @Verlosdenbosch heeft een oplossing ontwikkeld om vroeg signalering en doorverwijzing te combineren voor verloskundigen in de regio ‘s-Hertogenbosch.

Om te voorkomen dat kinderen tijdens de 1e 1000 dagen risico’s lopen door bijvoorbeeld chronische stress, mishandeling, roken, slechte voeding of andere risicofactoren is het belangrijk zwangeren goed en snel te signaleren en naar de juiste hulpverlening door te kunnen verwijzen.

Het Mind2Care advies- en screeningsinstrument helpt verloskundigen om zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie vroegtijdig te signaleren door een online vragenlijst te laten invullen. Het instrument geeft vervolgens advies voor welke risicofactoren extra begeleiding wenselijk kan zijn.

Nieuw is dat er nu ook advies is voor verloskundigen over wat de vervolgstap kan zijn. Want met alleen signaleren ben je er niet. Verloskundigen willen ook weten waar zij de zwangere naar toe kunnen doorverwijzen. Daarvoor is de online zorgpadentool van Pharos waarbij je per gemeente een sociale kaart kan opnemen. Deze zorgpadentool is nu ook opgenomen in de Mind2Care. Hierdoor kunnen verloskundigen sneller en gerichter  de juiste ondersteuning te bieden aan aanstaande ouders.

Deze werkbare oplossing wordt gefaciliteerd door MijnKind.online en wordt met plezier gebruikt door zwangere vrouwen en zorgverleners in de regio Den Bosch.

Ook aan de slag met Kansrijke Start in jouw regio? Mail ons op info@mijnkind.online.

Voor vragen over de ervaringen in de regio ’s-Hertogenbosch, neem contact op met Marije Scholtens (m.scholtens@ggdhvb.nl).